Buddhi Mind

En overbygning til psykoterapeuter, coaches & yogaundervisere.

Vi er krop, sind og ånd

Broen mellem Øst & Vest 

Målet med dette kursus, er at introducere nogle af de mest værdifulde redskaber fra Østens filosofi og Vestlig psykologi -

Og skabe bro mellem dem.

Buddhi Mind - Vil du skabe positiv forandring for dig selv og andre?


Et kursus med formålet; at introducere nogle af de mest værdifulde redskaber fra Østens filosofi - Og skabe bro til den vestlige psykologi.


I forbindelse med yogafilosofi, henviser udtrykket "buddhi" til det højere sind.

Det repræsenterer det aspekt af sindet, der er forbundet med visdom og evnen til at foretage sunde valg.


Buddhi-mind repræsenterer evnen til klar, rationel tænkning og valg, der er i harmoni med ens åndelige og etiske værdier.

Det er et nøglebegreb i forståelsen af selvrealiseringsprocessen og leve et liv styret af din indre visdom.


Du vil opdage, at når vi dykker ned i yogafilosofiens dybe lære og hinduismens gamle skrifter, opstår der en fascinerende forbindelse mellem Østens visdom og Vestlig psykologi.

Konvergensen mellem disse perspektiver inviterer til en dybere overvejelse af den menneskelige natur.

Du lærer -

Yoga Filosofi

 • Studie af yoga filosofiens ældste skrifter.
 • Yogaens 8 grene.
 • Åndedrætsteknikker.
 • Chakra - Kroppens energicentre. 
 • Meridianbanerne.
 • Mindfulness meditation.

Redskaberne kan hjælpe med:

 • Angst.
 • Ensomhed, fortabthed og tomhedsfølelse.
 • Forkerthedsfølelse.
 • Manglende evne til at skabe og vedligeholde nære relationer.
 • Selvsaboterende adfærd - Afhængighedsstyret adfærd.
 • Mental tomhed eller tunghed.
 • Tankemylder.
 • Hukommelses og koncentrationsbesvær.
 • Søvnproblemer.
 • Psykosomatiske sygdomme, specielt hovedpine, migræne, nakke- og rygproblemer
 • PTSD

Vil du skabe positiv forandring for dig selv og andre ?


Forløbet varer 3 måneder.

Du bliver undervist 1 dag om måneden på Zoom.

Datoerne er:

D. 24 marts 2024.

D.  21 april 2024.

D. 19 maj 2024.
Prisen for de 3 moduler er - inklusiv alle materialer - Kr. 5.460,-


Du skal regne med ca. 2-3 timers læsning mellem modulerne.